اتصالات سیم بکسل

اتصالات سیم بکسل شامل کلیپس ، گوشواره ، شگل ، مهارکش ، قلاب دینام ، قلاب کارابین ، قلاب S ، سر بکسل و حلقه های فولادی می باشند که به نوعی ابزارهایی هستند برای اتصال بین سیم بکسلها و ذکر این نکته ضروری است که انتخاب سایز مناسب آنها برای جلوگیری از به وجود آمدن خطرات احتمالی الزامی می باشد .

 

 

 

شگل

 

گوشواره

 

بست بکسل

 

قلاب کارابین

قلاب دینام

مهارکش

 

 

حلقه فولادی

 

سر بکسل

 

قلاب S