بافت ۱۹×۱+۷×۶ (سیم برش در معدن)

این نوع سیم بکسل به خاطر بافت خاصی که دارد قابل استفاده در معادن و سیم برش در معدن و همچنین سایر صنایع می باشد .
قطری که برای این نوع سیم بکسل مناسب می باشد سایز ۴٫۸ میلی متر می باشد .