بست بکسل (کلیپس)

همانطور که از اسم این ابزار پیداست ، برای بستن سیم بکسلها از این وسیله استفاده می کنند .