جکلوی

این ابزار برای بستن زنجیر روی بار و نگه داشتن بار و امنیت آن به کار می رود و در دو مدل اهرمی و جغجغه ای در بازار موجود می باشند .

 

 

 

جکلوی اهرمی

 

جکلوی جغجغه ای