مغز فولادی

مغز فولادی سیم بکسل را که به اختصار با IWRC نشان می دهند که خلاصه ی Independent Wire Rope Core  می باشد .
سیم بکسل هایی که مغز آنها فولادی می باشد ، جنس هسته ی مرکزی آنها از فولاد می باشد و این نوع سیم بکسلها حدود ۷ الی ۱۰ درصد قدرت کششی بیشتری نسبت به سیم بکسل های مغز کنفی دارا می باشند .


تصویر بالا مقطع یک سیم بکسل ۱۹×۸ مغز فولادی با بافت Seal را نشان می دهد .