مهارکش

مهار کش ها برای تنظیم کشش سیم بکسل٬ زنجیر و سایر تجهیزات کشنده به کار می روند. جنس مهارکش ها از فولاد آهنگری شده می باشند. این وسیله زمانی کاربرد دارد که ارتعاش وجود دارد و این ارتعاشات باید بر طرف گردد.