پولیفت

پولیفت دستی یا Lever Block ، دستگاهی است که از نظر سیستم عملکرد، شباهت بسیاری به جرثقیل زنجیری دارد با این تفاوت که جرثقیل های دستی معمولا جهت جا به جایی بار در راستای عمودی مورد استفاده قرار می گیرد ولی پولیفت زنجیری معمولا جهت کشش اجسام در راستای افقی و یا مورب مورد استفاده قرار میگیرد . به همین علت انتقال حرکت دست به چرخ دنده ها توسط یک دسته ( که به صورت جغجغه ای کار می کند) صورت می گیرد .
از پولیفت معمولا برای ساخت و نصب سازه های فلزی و ساختمانی جهت کشش و نگه داشتن ستون های عمودی جهت انجام عملیات جوشکاری و فیکس کردن ستون و یا در صافکاری ها جهت کشیدن شاسی اتومبیل استفاده می شود .
طول زنجیر پولیفت در حالت استاندارد معمولا ۱٫۵ متر می باشد .

پولیفت در تناژ مختلف