کلایمر (بافت ۳۱×۴)

سیم بکسل کلایمر بهترین جایگزین برای داربست های فلزی در کارهای ساختمانی و صنعتی می باشد.
بافت این نوع سیم بکسل ۳۱×۴ می باشد و قطری که مناسب این نوع سیم بکسل می باشد سایز ۸٫۳ میلی متر می باشد .